15. července 2012

UFO, numerologie, horoskopy, …

Udivuje mě, kolik lidí těmto pavědám bezmezně věří, a proto jsem se rozhodl napsat tento článek. Pokud patříte mezi jmenovanou skupinu, přečtěte si třeba alespoň část textu a zamyslete se nad ním. Nepopírám, že třeba někde v našem vesmíru žijí další inteligentní bytosti, ALE…

To, o čem tu píši, budu nazývat pavědami. Jde o obory, jejichž členové se často sami označují za vědce. Přesto se neřídí základními vědeckými postupy a důkazy. Věda je založená na ověřitelných faktech. Někdo provede experiment, kterým dokáže svou teorii a další vědci tento experiment nezávisle s vlastními přístroji na jiném místě zopakují. Teprve pokud se experiment povede ověřit, lze teorii považovat za platnou. To ale stále neznamená, že je dokonalá a musí fungovat přesně vždy. Po dalších experimentech a výzkumu může být teorie upravena, např. jako Einsteinova teorie relativity upravila Newtonovu gravitační teorii. Neznamená to, že by ta Newtonova byla špatná, pouze nepřesná vzhledem k tehdejším znalostem a přístrojům.
U pavěd naproti tomu žádný takový postup není uplatněn. Jejich zastánci říkají, že jsou jejich „teorie“ správné, aniž by uvedli nějaký vědecký důkaz. Často se v těchto oborech dokonce stává, že jeden pavědec používá jeden postup a jiný, i když ze stejného oboru, využívá postup úplně odlišný, opačný. Přitom oba tvrdí, že jsou jejich postupy zaručeně správné a fungující.

Ufologie
Každou chvíli se v médiích objeví nějaké nové svědectví o pozorování UFO. Na tom není nic špatného – UFO  –  jak asi víte, je zkratka z angličtiny pro neidentifikovatelný létající objekt. To znamená, že je to cosi, co někdo pozoroval na obloze, ale nevíme, co to je. Často je potom objekt identifikován třeba jako meteorologický balón, mrak, stopa po odpalu rakety, meteor, atp. Pokud objekt identifikován není, neznamená to ale automaticky, že je to létající talíř plný malých zelených mužíků! U některých objektů se skutečný původ nemusí povést dokázat nikdy, především kvůli nedostatku dat. Pro objekty na obloze je nejdůležitější určit jejich vzdálenost. To ovšem mimo velmi (opravdu velmi) blízké objekty nelze spolehlivě určit pouhým okem. Je k tomu třeba více pozorování z několika míst a poté ze zdánlivé pozice na obloze lze triangulací spočítat přibližnou vzdálenost. Když potom známe vzdálenost, můžeme případně určit i velikost pozorovaného objektu [1]. Pokud tedy uvidíte na obloze neznámý objekt, nemá smysl snažit se určit vzdálenost – lidskými smysly to prostě nejde. Řeknete si: Ale vzdálenost auta na silnici odhadnout dokážu! Jenže o automobilu víte, jak je asi velký, máte tedy možnost odhadnout vzdálenost v závislosti na tomto předpokladu. UFO je objekt neidentifikovatelný, jeho velikost tedy neznáme.Když náhodou zrovna není dostatečné pozdvižení ze "skutečných" UFO, jsou na řadě specialisté na jejich vytváření a různí vtipálci. Ještě mám doma knihu od kohosi, kdo tvrdí, že se dokonce setkal s mimozemšťany. Když se ale podívám na obsažené fotografie, vidím v naprosté většině na první pohled podfuk. Na jednom snímku autor dokonce dvojexpozicí dosadil na oblohu obyčejný kuchyňský talíř! (jde o knihu staršího vydání, to ještě neexistovaly CG technologie). Podobně z nedávné doby se objevily záběry létajícího talíře nad Londýnem, při bližším zkoumání ale bylo zjištěno, že záběry byly natočeny z budovy místního VFX studia. A vtipálkovi opět na žert skočilo přinejmenším pár set lidí.

Pozn.: Za ufology se označují i lidé, kteří o všem, co jsem tu napsal dobře ví a seriózně se věnují především objasňování původu UFO objektů. V článku mluvím o druhé skupině, kteří většinu takových objektů označí za lodě mimozemského původu a vědecké metody jsou jim cizí.

Dalším podle ufologů projevem mimozemských civilizací jsou známé kruhy v obilí. Poslední dobou jich však ubývá. Proč? Ubývá skupin, které je vytvářely, viz web circlemakers. Když tak jednou naší ufologové označili kruh v obilí za vytvořený mimozemšťany a obvinili jej z leteckého incidentu z té doby, přihlásila se k dílu místní skupina lidí vytvářejících kruhy v obílí. Dokonce jim nějaká záhadná "energie" prý bránila dílo vyfotit [2].

Astrologie
Astrologie tu byla už velmi dlouho. Nelze jí upřít, že pomohla vzniknout dnes důležité vědě, astronomii. Je to ale přežitek dnes především sloužící všemožným podvodníkům získat z lidí peníze (za rozsáhlejší horoskop si naúčtují až pár tisíc korun). Než se od ní oddělila astronomie, pomáhala astrologie zjišťovat mechanismy pohybu těles po hvězdné obloze.
Jak ale mohou tělesa vzdálená několik desítek miliónů kilometrů až po stovky světelných let nějak ovlivňovat lidi? Natož tak výrazně jak tvrdí astrologové. Dnes dobře známe gravitaci - jedinou ze čtyř interakcí schopnou ovlivňovat hmotu na tak velké vzdálenosti - a jen stěží se dá představit, že by určila, co se člověku přihodí druhý den.
Jak to, že se tedy horoskopy nemýlí? (a nebo ne?)
Astrologové jako další věštci jsou velmi dobří psychologové. Navíc dokáží své výroky říkat dostatečně obecně. Když nějaký přední věštec řekne, že se příští rok stane ve světě velká katastrofa, bude mít pravdu. Ve kterém roce se něco špatného někde nestalo? Povodně, požáry, tornáda, tsunami,... K tomu všemu dokáží svůj projev okořenit pořádnou dávkou odborných termínů (většinou úplně nesmyslně použitých), aby to vypadalo velmi profesionálně.
Navíc pokud člověk věří (nebo spíše chce věřit), že horoskop je správný, prostě ty části, které se nehodí přehlédne. Rozeberu tu pro příklad část popisu vodnáře z jednoho serveru a svůj horoskop na příští den:

"(...) Proto je mezi Vodnáři tolik intelektuálních typů, pro které je studium přirozenou věcí, a velmi často dosáhnou vynikající postavení převážně vlastním přičiněním..."
- Velmi často, ale ne vždy. Platí tedy prakticky pro všechny.
"Vodnáři milují svobodu, neradi dodržují zvyky, formy a tradice."
- To bude platit pro většinu mladých lidí. U starších se dá počítat, že nebudou číst horoskop na internetu.
"Mají fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vystrašené děti."
- Neplatí-li, přeskakujeme.
"V zaměstnání jsou Vodnáři velmi úspěšní."
- Když tomu věřím, budu si vždy připadat aspoň trochu úspěšný.
"Jsou ambiciózní, ale klidní, praktičtí, avšak také vnímaví k pocitem druhých."
- Kdo nechce něčeho dosáhnout? Klidní, co tím myslí? Praktičtí, dosti obecné slovo v takovém použití. Vnímaví k pocit(ů)m druhých: většina lidí, kteří horoskopy čtou si to o sobě bude myslet.


"Možná jste utráceli nebo naopak spořili až příliš mnoho peněz."
- Obecněji by to nešlo?
"Je jasné, že potřebujete znovu nastolit rovnováhu, abyste našli radost spíše než neustálou frustraci."
- Nastolit rovnováhu, Star Wars? V druhé části se s trochou fantasie najde každý.
"Přesto je to právě ve vašem těle, kde najdete konečnou rovnováhu. Určitě ji nehledejte ve vaší hlavě!"
- A pod tím si mám představit co? Kdo tomu věří, jistě si něco vymyslí, co k němu sedí.

A nakonec bych jen připomenul, že astrologie vznikla před stovkami let a dodnes používá stejné metody. Ale od té doby se pozice některých těles, se kterými počítají, změnila.

Numerologie
Tady trochu stručněji. Tak například tahle pavěda používá sčítání a jiné operace s jednotlivými ciframi čísla. Když ale číslo převedu do soustavy o jiném základu, výsledek takové operace se změní. Přitom jsem počítal se stejnými čísly. Proč by tedy zrovna desítková soustava měla mít tak výsadní postavení? A jsme zpět u geocentrismu...
A pokud byste se náhodou pokusili o statistické zpracování dat pro jednotlivá čísla, zjistíte při dostatečně velkém počtu vzorků, že všechna jsou samozřejmě "stejně šťastná", ne jak to tvrdí numerologové.

A konec světa?
Žádný nebude. Opravdu. Lidé mají strašně rádi takové "senzace". A když se přidá pradávná vševědoucí mayská civilizace, bere se pravdivost předpovědi jako samozřejmost. Ano, původní mayové toho znali na svou dobu mnoho. Ale věštění budoucnosti? Když nám dojde kalendář, prostě jej vyměníme za nový a stejně tak by to udělali i mayové. Někteří tvůrci filmů to všechno dobře vědí a úspěšně na 21. prosinci vydělávají. Až budete 22. 12. 2012 stále žít, vzpomeňte si na tenhle příspěvek. A než něčemu uvěříte, prosím, přemýšlejte a ověřujte.

A nakonec odkazy na další čtení:
[1] Princip paralaxy http://cs.wikipedia.org/wiki/Paralaxa
[2] Český klub skeptiků Sysifos sysifos.cz
[3] skeptic.com

Žádné komentáře:

Okomentovat